divendres, 28 de setembre de 2012

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Els membres de la junta de l´AMPA, us informen que el dimarts dia 9 d´octubre, tindrà lloc l´Assemblea General Ordinària, les 21:15h en primera convocàtoria i a les 21:30h en segona, a la sala d´actes de l´escola.

Amb els següents punts a tractar:
1- Lectura i aprovació, si s´escau, de l´acta anterior
2- Estat de comptes
3- Resum activitats curs 2011/12
4- Informe de la presidència
5- Activitats curs 2012/13
6- Elecció de les 9 families que opten per la renovació dels 3 membres de la junta (prèvia presentació de voluntaris)
7 - Torn obert de paraula

LA JUNTA