LA JUNTA

La Junta de l'Ampa del curs 2016-17
està formada per:

Anna Guillaumet (Presidenta)
-Josep Rubiol(vicepresident)
Santi Serra (Tresorer)
Cristina Sans (Secretària)
Toni Costa (Vocal)
Carolina Mateu (Vocal)
Àngels Cortada(Vocal)
Ignasi Badia (Vocal)
Rosa Cots (vocal)